Acil Aydınlatma Kiti Nedir?

Acil aydınlatma kiti, genel aydınlatma amacıyla kullanılan LED, floresan, halojen gibi ışık kaynaklarına bağlanarak elektrik kesintisi durumunda sahip olduğu batarya yardımı ile ortamın yeterli seviyede aydınlatılmasını sağlayan elektronik devredir.

Kablosuz Acil Aydınlatma İzleme Sistemi

WELCO, acil aydınlatma ürünlerimizin durumunun internet üzerinden izlenmesine olanak tanıyan kablosuz sistem çözümümüzdür. Her bir acil aydınlatma, kablosuz haberleşmede kendini ispatlamış Wi-Fi teknolojisine sahip kablosuz haberleşme modülü içermektedir.

Kablolu İzleme Sistemi

ELCO sistemi DALI uyumlu acil aydınlatma ürünlerinin Beş A tarafından geliştirilmiş router ve dokunmatik ekran üzerinden izlenmesine olanak tanıyan kablolu sistem çözümüdür.

Yönetmelikler ve Yasal Zorunluluklar

Ülkemizde acil aydınlatma ürünleri uygulaması ve bakımı için yasal zorunluluklar bulunmaktadır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 72, 73 ve 84. maddelerinde acil durum aydınlatma ürünlerinin bulunması zorunlu olan binalarda periyodik test, bakım ve denetim işlerinden bina yöneticileri sorumlu kılınmıştır.

Düzenli Test, Bakım ve Kayıt

Acil aydınlatma uygulanan binanın, konu ile ilgili Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış bir projesi ol­malı ve bina sorumlusuna teslim edilmelidir. Doğru projelen­dirme hayati önem taşımaktadır. 

Acil Aydınlatma Nedir?

“Acil aydınlatma, normal şartlarda gereksinimi duyulan bir aydınlatma türü değildir. Ancak acil bir durumda gerektiği gibi çalışmalıdır. Herhangi bir zamanda çalışmaması durumunda insan hayatını riske atar.”