Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


BEŞ A ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BEŞ A ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla bina dış cephesinde, idari bina koridorlarında ve ofislerde, üretim alanında  ve depoda olmak üzere toplam 61 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kayıt işlemi Satiş ve Operasyon ve birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Çengeldere Mh. Çengeldere cd No:105 K:2 Çavuşbaşı Beykoz /İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@bes-a.com e-posta adresine iletebilirsiniz.