Kalite Politikamız

  •  BEŞ A olarak ISO 9001 ve ISO 45001 Standartlarının öngördüğü yöntemlerle, kalite bilincini oluşturmak,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde kalite bilincini tüm birimlere yaymak, müşterilerimizin görüş ve önerileri ile kendini sürekli geliştirerek  ''Koşulsuz Müşteri Memnuniyetini'' sağlamak,
  • Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği hedeflerine ulaşmak ve geliştirmek için gerekli olan tüm teknolojik altyapı, donanım ve çalışanların eğitimi ile ilgili yatırım ve imkânları sağlamak,
  •  Müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven ilişkisi içerisinde kaliteyi artırıcı, maliyetleri düşürücü faaliyetler gerçekleştirmek,
  • Kaliteden ödün vermeden verimliliği artırarak en az hata ile üretim yapmak, 
  • Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmak.
  • Tüm üretim ve faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında riskleri değerlendirerek, tehlikeleri ortadan kaldırmak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunu sağlayıcı koruyucu önlemleri almak.
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine katılımını sağlamak ve onlarla istişare etmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak gereklilikleri yerine getirmek.