Kalite Politikamız  •   BEŞ A olarak ISO 9001:2015 Standartlarının öngördüğü yöntemlerle, kalite bilincini oluşturmak, Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde kalite bilincini tüm birimlere yaymak, eğitimler ile bilgi ve becerileri artırmak, “Farkındalık” ile “Sürekli İyileştirme” sürecine katkıda bulunmayı sağlamak

  •   Sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak deneyimli, yenilikçi ve kendi alanlarında uzman çalışanlarımız ile müşterilerimizin görüş, öneri ve beklentilerini doğru analiz ederek kendini sürekli geliştirmek ve ''Koşulsuz Müşteri Memnuniyetini'' sağlamak,

  •   Müşterilerden gelen öneri ve şikayetlerini değerlendirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak, sürekliliğini sağlamak ve memnuniyet odaklı çalışmak, müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak,

  •  Kalite hedeflerine ulaşmak ve geliştirmek için gerekli olan tüm teknolojik altyapı ve donanım ile ilgili yatırım ve imkânları sağlamak, 

  •   Çalışanlarımıza İSG kapsamında sağlıklı ve güvenli çalışacakları bir ortam sağlamak, en etkin biçimde Risk ve Fırsatlar Yönetimi yapmak,

  •   Kalite Politikası doğrultusunda oluşturulan hedefleri sürekli gözden geçirmek, her türlü risk ve fırsatı göz önünde bulundurarak düzenleyici faaliyetlere önem vermek,

  •   Tedarikçilerimizle karşılıklı iş birliği ve güven ilişkisi içerisinde kaliteyi artırıcı, maliyetleri düşürücü faaliyetler gerçekleştirmek,

  •   Kaliteden ödün vermeden verimliliği artırarak en az hata ile uluslararası standartlara ve mevzuata uygun üretim yapmak,
 
  •   Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmak.