Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: Acil Aydınlatma Armatürleri nedir? Şebeke bağlantısı nasıl yapılır?

Acil Aydınlatma Armatürleri normal kullanım özelliklerinin yanı sıra enerji kesilmesi halinde sahip olduğu Acil Aydınlatma Kiti ile aydınlatmaya devam eden armatürdür. Şebeke bağlantısı yapılırken “Anahtarlanan Faz” ve “Nötr” dışında Acil Aydınlatma Kiti beslemesi için “Direkt Faz” hattının bulunması gerekir. Bu hat arıza ve test durumları dışında hiçbir şekilde kesilmemelidir. Acil Aydınlatma Armatürleri test edilmesi gerektiğinde diğer armatürleri etkilememesi için besleme hattı panoda farklı bir sigorta ile ayrılmalıdır.

 

Soru 2: Acil Aydınlatma Armatürüme bağlı anahtarı kapattığımda bir ya da iki lamba yanmaya devam ediyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?

Acil Aydınlatma Armatürünüzün içerisinde bulunan Acil Aydınlatma Kitinin (EML.U) faz ucunu anahtarlamış olabilirsiniz. Bu uç direk fazdan beslenmelidir. Siz bu ucun enerjisini kestiğinizde Acil Aydınlatma Kiti ortamda elektrik kesintisi olduğunu düşünerek lambayı yakmaya devam eder. Elektronik Balastın anahtar fazından, Acil Aydınlatma Kit devresinin ise direkt hat üzerinden beslendiği kontrol edilmelidir.

 

Soru 3: Acil Aydınlatma Armatürümdeki “Anahtar Fazı” ile “Direkt Faz” uçlarını farklı fazlardan besleyebilir miyim? Bu şekilde yapacağım bir uygulama devreye ya da floresanlara zarar verir mi?

Beş A Acil Aydınlatma Kitleri 2-Röleli olarak tasarlandığı için bu şekilde kullanımlarda devre ya da floresan ampuller zarar görmez. Fakat bu kullanımın şöyle bir dezavantajı olabilmektedir. Fazlardan birinin özellikle Elektronik Balastı besleyen fazın kesilmesi ve Acil Aydınlatma Kitinin fazının devam etmesi durumunda; Elektronik Balasta enerji gelmediğinden ampuller sönecek, Acil Aydınlatma Kitinde enerji olduğundan acile geçmeyecektir. Dolayısıyla Acil Aydınlatma Armatürü görevini yerine getiremeyecektir. Bu durumla karşılaşılması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda Armatür içerisindeki Balast ve Kitin aynı faz üzerinden beslenmesini tavsiye etmekteyiz.

 

Soru 4: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken lambalar yanmıyor, enerjiyi kestiğimde lambalardan biri acile geçerek yanıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?

Enerji varken lambalar yanmıyor ve kesildiğinde yanıyor ise Armatür içerisindeki Acil Aydınlatma Kiti çalışıyor demektir. Bu durumda armatür içerisinde bulunan Elektronik Balasta enerji gelip gelmediği, balastın ya da lambalardan herhangi birinin arızalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Balasta enerji geliyor, balast ve lambalar çalışır durumda ise bağlantı şeması ve özellikle soketlerdeki kablo girişlerinde temassızlık olup olmadığı dikkatlice kontrol edilmelidir. Acil Aydınlatma Kiti kendisine bağlı lambanın sadece karşılıklı iki ucunun temas etmesi halinde lambayı yakabilmekteyken, Elektronik balastlarda lambalardan herhangi bir ucun temas etmemesi halinde hiçbir lamba yanmamaktadır.

 


Soru 5: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken lambalar yanıyor, enerjiyi kestiğimde lambalardan hiçbiri acile geçmiyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?

Enerji varken lambaların tamamı yanıyor ve kesildiğinde hiçbiri yanmıyor ise Acil Aydınlatma Kitine bağlı batarya kontrol edilmelidir. Öncelikle batarya yı Acil Aydınlatma Kitine bağlayan sokette temassızlık olup olmadığı kontrol edilmeli ve sonra enerji kesintisinin olmadığından emin olunarak batarya minimum 24 saat süreyle şarjda bırakılmalıdır. Bu süre sonunda yapılacak kontrolde aynı durum tekrar ederse batarya çalışan farklı bir armatürde ikinci kez şarjda bırakılarak problemin bataryadan mı yoksa Acil Aydınlatma Kitinden mi kaynaklandığı tespit edilebilir. Buradan çıkacak olumsuz sonuç bataryanın ömrünü doldurduğunu, olumlu sonuç ise problemin Acil Aydınlatma Kitinin şarj devresinde bir arıza olduğunu gösterir.

 

Soru 6: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken ya da kestiğimde hiçbir lamba yanmıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?

Bu durumda öncelikle armatür içerisinde bulunan Acil Aydınlatma Kiti ve Elektronik Balastın her ikisine de enerjinin geliyor olduğundan emin olunması gerekir. Kite enerji gelmeyip sadece balasta enerji gelmesi halinde lambaların yanmaması normaldir. Lambaların enerji varken yanması için Kit ve Balastın her ikisinde de enerji olmalıdır. Kite enerji gelip gelmediği üzerindeki şarj LEDi ile kontrol edilebilir.

 

Soru 7: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken lambalar yanıyor, enerjiyi kestiğimde bir lamba acilde yanıyor. Fakat ben acilde iki lamba yanmasını istiyorum. Bu mümkün mü?

Öncelikle mevcut kitiniz ile bu mümkün değil. Bu uygulama için 18W a kadarki lambalar için acilde iki lambayı yakan KİT çözümleri mevcut. Daha büyük değerler için ise iki adet KİT kullanabilirsiniz.

 

Soru 8: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken lambalar yanıyor, enerjiyi kestiğimde bir lamba acilde yanıyor. Fakat kısa sürede tekrar sönüyor. Problem ne olabilir?

Öncelikle bataryayı Acil Aydınlatma Kitine bağlayan sokette temassızlık olup olmadığı kontrol edilmeli ve sonra enerji kesintisinin olmadığından emin olunarak batarya en az 24 saat süreyle şarjda bırakılmalıdır. Bu süre sonunda yapılacak kontrolde aynı durum tekrar ederse batarya çalışan farklı bir armatürde ikinci kez şarjda bırakılarak problemin bataryadan mı yoksa Acil Aydınlatma Kitinden mi kaynaklandığı tespit edilebilir. Buradan çıkacak olumsuz sonuç bataryanın ömrünü doldurduğunu, olumlu sonuç ise problemin Acil Aydınlatma Kitinin şarj devresinde bir arıza olduğunu gösterir.

 

Soru 9: Acil Aydınlatma Armatürüm normal çalışıyor fakat acilde çok sönük yanıyor. Bu normal midir?

 

Acil Aydınlatma Standardına göre Acil Durumdaki ışık seviyesi normal durumdakinin %10 undan daha yüksek olmalıdır. Eğer acil durum ışık seviyenizin bu orandan daha düşük olduğunu düşünüyorsanız sırası ile bağlantı şemanızı, kullandığınız acil aydınlatma kiti için önerilen batarya değerini ve ampul/ampulleri kontrol ediniz.

Soru 1: Elimde Acil Aydınlatma Kiti (EML.U) isimli bir ürün bulunmakta. Bu ürünü 4x18W Elektronik Balastlı bir Armatürde kullanmak istiyorum. Nasıl bağlayacağım?
Acil Aydınlatma Kitinin Elektronik Balast ile bağlantısı kullanılan balastın marka ve modeline göre değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla sadece güç değerinin belirtilmesi yeterli olmamaktadır. Bağlantı şemaları Beş A web sitesinde yer almaktadır. Burada yer almayan şema talepleriniz için kullanmakta olduğunuz balastın üzerinde yer alan floresan bağlantı çizimini > info@bes-a.com adresine göndermeniz halinde ihtiyaç duyduğunuz bağlantı şeması çizilerek tarafınıza gönderilecektir.

 
Soru 2: Elimde Acil Aydınlatma Kiti (EML.U) isimli bir ürün bulunmakta. Bu ürünü Mekanik Balastlı 4x18W Armatür içinde kullanabilir miyim?
Acil Aydınlatma Kitinin Mekanik Balast ile bağlantısı kullanılan balastın marka ve modeline göre değişiklik göstermez. Bağlantı şemalarına http://www.bes-a.com.tr/tr/dokumanlar/acil-aydinlatma-kiti-baglanti-semalari adresinden ulaşabilirsiniz.

 
Soru 3: Elimde Acil Aydınlatma Kiti (EML.U) isimli bir ürün bulunmakta. Bu ürünü 2-pinli Floresan Lambalar ile kullanmak istiyorum. Nasıl bağlayacağım?
Acil Aydınlatma Kiti (EML.U) ürünler sadece 4-pinli Floresan Lambalar ile kullanılabilir.

 
Soru 4: Elimde Acil Aydınlatma Kiti (EML.U) isimli bir ürün bulunmakta. Bu ürünü tasarruflu ampul ile kullanabilir miyim?
Acil Aydınlatma Kiti (EML.U) ürünler sadece 4-pinli Floresan Lambalar ile kullanılabilir. Çalışma mantığı olarak Elektronik Balast ile 4-pinli ampul arasında anahtarlama görevi görür. Enerji varken Balastı lambaya bağlar ve enerji kesildiğinde lambayı balasttan ayırarak kendisi yakar. Tasarruflu ampullerde balast ve ampul bütünleşik bir yapıdadır. Herhangi bir şekilde araya girme imkânı olmadığından bu ürünlerde kullanılamaz.

 
Soru 5: Acil Aydınlatma Kitlerine ait bataryaların şarj süresi ne kadardır?
1 saat süreli ürünlerde ilk kullanım için en az 48 saat, sonraki şarjlarda 24 saat yeterlidir. 3 saat süreli ürünlerde ise ilk kullanım için en az 96 saat, sonraki şarjlarda 48 saat yeterlidir.

 
Soru 6: Acil Aydınlatma Kitlerinde Sürekli, Acilde ve Entegre ne demektir?
Acil Model: Kendisine bağlı floresanı sadece acilde yakar. Sürekli Model: Kendisine bağlı floresanı harici bir balast kullanılması durumunda sürekli olarak yakar. Entegre Model: Kendisine bağlı floresanı içerisinde entegre edilmiş balastı sayesinde sürekli olarak yakar.

 
Soru 7: Acil Aydınlatma Kitlerinde hangi değer ve kapasitede batarya kullanmalıyım?
Acil Aydınlatma Kitlerinde, kullanıldığı lamba tip-değerlerine ve acil yanma sürelerine göre değişen farklı değer ve kapasitelerde bataryalar kullanılır. Bu değer her Acil Aydınlatma Kitinin üzerindeki ürün etiketinde yazmaktadır. Herhangi bir problemle karşılaşmamak için KİT üzerinde yazan değer ve kapasitede batarya kullanınız.

 

Soru 8: Acil Aydınlatma Kitinin acilde yanma süresinin ne kadar olduğunu nasıl anlarım?
Acil Aydınlatma Kitlerinin üzerinde “EMLU…… “ şeklinde başlayıp “…/1H” yada “…/3H” olarak sonlanan ürün kodları yer almaktadır. Ürün kodlarının sonundaki 1H ürünün acilde 1-Saat süreli olduğunu 3H ise acilde 3-Saat süreli olduğunu gösterir.

 
Soru 9: Elimde “EMLUS-T8/15-58/1H” ürün kodlu bir Acil Aydınlatma Kiti var, bu ürünü 2x28W armatürümde kullanabilir miyim?
Acil Aydınlatma Kitleri mevcut Floresan Lamba tip ve değerlerine göre farklı ürün kodları altında üretilmektedir. Her bir ürünün kullanılabileceği lamba değerleri ürün etiketi üzerinde ayrı ayrı yazılmaktadır. Herhangi bir problemle karşılaşmamak için ürünü etiketi üzerinde yazan tip ve değerlerin dışındaki floresanlarla çalıştırmayınız.

Soru 1: Bilgi yönlendirme armatürlerinde tek yönlü ya da çift yönlü olarak verilen opsiyon ne demektir ve bunları belirleyen faktör nedir?
Bilgi yönlendirme armatürlerinde kullanılan sembollerin tek ya da çift yönden görülebilmesini ifade eder. Bilgi yönlendirme armatürünün kullanım amacına göre bu opsiyon değişmektedir. Örneğin yangın yönetmeliğine göre armatürler kullanılacaksa, koridor ve kapı üstleri gibi yerlerde tek veya çift yüzlü olarak kullanım ortaya çıkmaktadır.

 
Soru 2: Acil durum test butonu nasıl ve hangi amaçla kullanılır?
Elektrik kesintisini simule etmek için kullanılan bir butondur. Bu butona basıldığında acil aydınlatma kitinin enerjisi kesilir ve acilde iken ürünün çalışması test edilmiş olur.

 
Soru 3: AC ve DC terimleri ne anlama gelmektedir?
AC (alternative current) alternatif akımı, DC (direct current) doğru akımı ifade etmektedir. AC şebekede var olan 220V etkin gerilime değerine sahip değişken ve sinüzoidal gerilimi gösterirken, DC sabit gerilimi göstermektedir. DC gerilim, AC gerilimin doğrultulmasıyla elde edilebilmektedir.

 
Soru 4: Bilgi yönlendirme armatürlerinizde kullandığınız sembol ve yazı dili hakkında seçenekleriniz nelerdir?
Müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda sembol ve yazı dili seçimi konusunda sınırlamamız yoktur. Sembol ve dil seçimi yelpazemiz geniş ve sınırsızdır.

Soru 1: Filtreli analog balast ile filtreli dijital balast arasındaki farklar nelerdir?
Dijital balastın analog balasta göre ısınması daha azdır ve mosfet ile tasarımı söz konusudur. Analog balastta ise transistörlü tasarım mevcuttur. Aynı zamanda dijital balastta floresan lamba koruma özelliği vardır.

 
Soru 2: Filtreli elektronik balast ile filtresiz elektronik balast arasındaki fark nedir?
Şebekeden çekilen akımdaki toplam harmonik bozulmayı (THD’yi) önlemek ve filtrelemek için filtreli elektronik balastlarda bu yapı mevcuttur. Diğerinde mevcut değildir.

 
Soru 3: Sıcak ateşleme (warm-start) ve soğuk ateşleme (cold-start) nedir? Bu tekniklerden hangisi ürünlerinizde kullanılmaktadır?
Sıcak ateşlemede (warm-start) lambanın katotları doğru sıcaklıkta ön ısıtmaya alınarak lambanın ateşlenmesi optimize edilir. Bu durum lambanın ömrünü uzatır. Soğuk ateşlemede (cold-start) ise lamba katotları ön ısıtmaya alınmadan ateşlenir ve bu da katotların emisyon malzemesinin çabuk tüketilmesine neden olur. Ürünlerimizde sıcak ateşleme kullanılmaktadır.

 
Soru 4: Elektronik balastlarda güç faktörü ve balast lümen faktörü ne anlam ifade etmektedir?
Güç faktörü şebekeden çekilen toplam gücün aktif güce yakın olmasını tanımlayan faktördür. 1’e ne kadar yakın veya eşit olursa o kadar iyi anlam ifade eder. Böylece şebekeden çekilen sanal güç azaltılmış olur. Elektronik balastlarda bu değer 0.95 civarındadır ve güç faktörleri iyidir. Balast lümen faktörü ise bir lambanın özel üretilen bir balastla çalışırken yaydığı ışık şiddetinin, referans balastla çalışırken yaydığı ışık şiddetine oranıdır.
 
Soru 5: Aktif ve pasif PFC (Güç Faktörü Düzeltme) ne demektir?
Aktif PFC’de güç faktörü 1’e yaklaşırken, pasif PFC’de belli bir oranda ve sınırlı bir değerde güç faktörü düzeltilir.


Soru 6: Ürünler üzerindeki EEI=A2 ifadesi ne demektir?
Bu ifade elektronik balastın enerji verimlilik sınıfını belirtmektedir. A1 kodu elektronik balastın dim edilebilir olduğunu, A2 kodu filtreli elektronik balastları ve A3 kodu da filtresiz elektronik balastları ifade eder.

Soru 1: Bilgi yönlendirme armatürlerinde tek yönlü ya da çift yönlü olarak verilen opsiyon ne demektir ve bunları belirleyen faktör nedir?
Bilgi yönlendirme armatürlerinde kullanılan sembollerin tek ya da çift yönden görülebilmesini ifade eder. Bilgi yönlendirme armatürünün kullanım amacına göre bu opsiyon değişmektedir. Örneğin yangın yönetmeliğine göre armatürler kullanılacaksa, koridor ve kapı üstleri gibi yerlerde tek veya çift yüzlü olarak kullanım ortaya çıkmaktadır.

 
Soru 2: Acil durum test butonu nasıl ve hangi amaçla kullanılır?
Elektrik kesintisini simule etmek için kullanılan bir butondur. Bu butona basıldığında acil aydınlatma kitinin enerjisi kesilir ve acilde iken ürünün çalışması test edilmiş olur.

 
Soru 3: AC ve DC terimleri ne anlama gelmektedir?
AC (alternative current) alternatif akımı, DC (direct current) doğru akımı ifade etmektedir. AC şebekede var olan 220V etkin gerilime değerine sahip değişken ve sinüzoidal gerilimi gösterirken, DC sabit gerilimi göstermektedir. DC gerilim, AC gerilimin doğrultulmasıyla elde edilebilmektedir.

 
Soru 4: Bilgi yönlendirme armatürlerinizde kullandığınız sembol ve yazı dili hakkında seçenekleriniz nelerdir?
Müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda sembol ve yazı dili seçimi konusunda sınırlamamız yoktur. Sembol ve dil seçimi yelpazemiz geniş ve sınırsızdır.

Soru 1: Elimde EMLUS-LED/41-60/1H ürün kodlu bir kit bulunmakta. Bağlantımı kit üzerindeki şemaya uygun şekilde yaptım fakat armatürüm enerji verdiğimde çalışmıyor, enerjiyi kestiğimde ise acilde yanıyor?
Bilindiği gibi LED ler artı (+) ve (-) kutuplara sahiptir. Öncelikle ürününüzün sağlıklı çalışabilmesi için LED ve LED Sürücü çıkışlarının Acil Kit’e doğru şekilde bağlanması gerekir. Ürününüz acilde çalışıyor enerjide çalışmıyorsa ve LED sürücü girişlerinde 220V şebeke voltajını görüyorsanız, muhtemel neden LED sürücü çıkışları Acil Kit’e ters bağlanmış olabilir. Bu durum bu tarz şikâyetlerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

 

Soru 2: Elimde EMLUS-LED/41-60/1H ürün kodlu bir kit bulunmakta. Bağlantımı kit üzerindeki şemaya uygun şekilde yaptım fakat armatürüm enerji verdiğimde çalışıyor, enerjiyi kestiğimde ise acilde yanmıyor?
Bilindiği gibi LED ler artı (+) ve (-) kutuplara sahiptir. Öncelikle ürününüzün sağlıklı çalışabilmesi için LED ve LED Sürücü çıkışlarının Acil Kit’e doğru şekilde bağlanması gerekir. Ürününüz enerjide çalışıyor ve acilde çalışmıyorsa;

Öncelikle bataryanın takılı olduğu, soketinde temassızlık olup olmadığı ve yeterince şarj edilip edilmediği doğrulanmalıdır. Mümkünse batarya voltajı ölçülerek batarya voltajının üzerinde yazan değere eşit ya da büyük olduğu doğrulanmalıdır. Batarya ile ilgili bir problem olmadığı kanaatine varılırsa LED ve LED Sürücü çıkışlarının her ikisinin de Acil Kit’e ters bağlanmış olma ihtimali değerlendirilebilir. Zira böyle bir uygulamada da ürün enerjide çalışır ve acilde çalışmaz.

 
Soru 3: EMLUS-LED model LED Acil Kit ürünlerinde herhangi bir koruma özelliği var mıdır?
EMLUS-LED model Acil Kit ürünümüz kısa devre ve açık devre koruma özelliklerine sahiptir. Montaj ya da kullanım sırasında ürün acil modda çalışırken LED uçlarının kısa devre edilmesi ya da devreden çıkarılması durumunda ürün kendini korumaya alacaktır. LED bağlantısı düzeltildikten sonra ürünün tekrar acil modda çalışması için ürüne nerji verilip kesilmesi gerekir.

 

Soru 4: EMLUS-LED ve EMLUS-XLED model Led Acil Kit ürünlerinin farkı nedir?
EMLUS-LED  ve EMLUS-XLED model Acil Kit ürünleri çalışma mantığı ve uygulama yönünden tamamen aynı özelliklere sahiptir. EMLUS-LED ürünü acil modda LED leri ortalama max.75mA akımla sürerken, EMLUS-XLED ürünü EMLUS-XLED150 modeli ile LED leri acil modda 150mA ile ve EMLUS-XLED300 modeli ile LED leri acil modda 300mA ile sürebilmektedir.

 

Soru 5: EMLUS-LED ve EMLUS-XLED model Led Acil Kit ürünleri ile direk 220V ile çalışan LED Floresan ürünlerimi yakabilir miyim?
EMLUS-LED ve EMLUS-XLED model Acil Kit ürünleri acil modda batarya ile çalışan bir LED Sürücü devresidir. Belirli sabit akım değerleri ile direk olarak LED leri besleyebilirler. Dolayısı ile sadece sürücüsü bağımsız olan armatürlerde kullanılabilirler.

 

Soru 6: Direk 220V ile çalışan LED Floresan ürünlerimi yakabileceğim bir acil kit ürününüz var mı?
Direk 220V ile çalışan LED li ürünleri yakabileceğiniz acil kit çözümlerimiz mevcut. 3W-5W LED spot ürünleriniz için EMLUS-LED220 model ürünümüzü, 10W~30W güç değerlerindeki LED floresan, downlight ve panel armatürleriniz için EMLUS-220 model ürünümüzü kullanabilirsiniz.

 

Soru 7: EMLUS-220 model 220V LED Acil Kit ürünleriniz armatürlerimizi acil modda hangi parlaklıkta yakar?
EMLUS-LED220 model 220V LED Acil Kit ürünlerimiz armatürlerinizi enerjide olduğu parlaklıkta yani %100 parlaklıkta yakar.

 

Soru 8: Direk 220V ile çalışan LED Floresan ürünlerimi acil modda daha düşük parlaklık seviyesinde çalıştıran ürünleriniz var mı?
Bu yöndeki taleplere cevap veren EMLUS-220S model özel bir acil kit çözümümüz mevcut. Yalnız bu çözüm uygulanacak armatürün özelliğine ve uyumlu olup olmamasına göre belirlenebildiği ve sadece o armatür için özel tasarlandığı için herhangi bir tanıtımı yapılmamaktadır. Bu talepleriniz için armatür numunenizi bize gönderebilirsiniz.

Soru 1: LED Sürücüleriniz sabit akım mı yoksa sabit gerilim mi vermektedir?
Mevcut LDRV-10 ve LDRV-50 model LED Sürücü çözümlerimiz sabit akım olarak çalışmaktadır. 

Soru 2: Sabit akım LED Sürücü ne anlama gelir?
Sabit akım LED sürücüler çalışma voltaj aralığı içerisinde LED lere daima üzerindeki yazan akımı değişmeden sabit olarak veren elektronik devrelerdir.

Soru 3: LED Sürücü çözümleriniz izoleli midir? PFC devresi içerir mi?
Mevcut LDRV-10 ve LDRV-50 model çözümlerimiz bulunmaktadır. Her iki çözüm de izoleli devrelere sahiptir. Ayrıca her iki çözümde de PFC devresi bulunmaktadır.

Soru 4: LED Sürücü çözümleriniz ne tür koruma özelliklerine sahiptir?
LED Sürücü çözümlerimiz kısa devre, açık devre ve aşırı yük koruma özellikleri içerir. LED Sürücüler çalışmaları sırasında çıkışları kısa devre edilirse koruma devresi aktif edileceğinden kısa devre kalktığında LED lerin tekrar çalışması için LED sürücü girişindeki enerjinin kesilerek tekrar verilmesi gerekebilir.