Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BEŞ A ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. (“Beş A ”) tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez nedir?

Çerez, herhangi bir internet sitesi tarafından kullanıcının kullanmış olduğu tarayıcıya bırakılan ve okunan bir tür tanımlama dosyasının adıdır. Çerez dosyaları içerisinde kullanıcının oturum bilgileri, sayfada içerik tüketimi süresi, içerik tüketim alışkanlığı gibi çeşitli veriler saklanır.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.

Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır;

 

Çerez çeşitleri:

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (https://www.bes-a.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

1) Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Web sitesinin temel işlevlerini yerine getirebilmek üzere kullanılır ve sitenin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Ayrıca bu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için de zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir.

2) Analitik/Performans Çerezleri

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmaktadır. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, trafiğin ölçülmesi, performansın optimizasyonu, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadırlar. Bu sayede sitelerin performansı ölçülebilmekte ve iyileştirilebilmektedir. Bu çerezler internet sitelerindeki hangi sayfaların en çok/an az  popüler olduğunun anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır.

3) İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

4) Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedirler. İnternet ortamında birçok reklam türü bulunmasına karşın en çok tercih edilen reklam türünün çevrim içi davranışsal reklamcılık olmasının temel nedeni kişilerin eğilimlerine, tercihlerine göre reklam yapılabilmesi ve reklam veren açısından zaman ve maddi kaynakların daha verimli kullanılabilmesidir. Çevrim içi davranışsal reklamcılık uygulamaları; kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların ilgili kişiye gösterilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, sitemizin temel işlevlerini yerine getirebilmek, sitemizin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak ve talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması vs.) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Analitik/Performans Çerezleri, Web sitemizin performansını izlemek/analiz etmek, ziyaretçi trafiğini takip etmek, kullanıcı etkileşimlerini anlamak, site performansını ölçmek, internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek, internet sitesinde gezinme durumunu izlemek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, İnternet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin kategorisel ve ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

Aşağıda kategorisel bazda çerez bilgilerine ulaşabilirsiniz:

Google: Goole çerezleri pek çok amaçla kullanılabilir. Örneğin, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, Google tarafından sunulan hizmetleri kullanmanıza ve bunlara kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanılabilir.

Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesini kullanmanızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir.

Google Tag Manager: Bu çerezler, bir kullanıcının web sitesini ziyaret ettiğinde Tag Manager'ın bir parçası olan etiketlerin yüklenip yüklenmediğini belirleyerek, web sitesinin performansını izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olur.

Google APIs: Google API'leri, bir web sitesine veya uygulamaya Google haritalar, Gmail, YouTube, Google Drive, Google Takvim ve daha fazla google hizmetini entegre etmelerine olanak tanır ve bu hizmetlerle etkileşimde bulunmak için kullanılır. Örneğin, bir web sitesinde Google Haritalar API'sini kullanarak bir yerin konumunu gösterebilir, Gmail API'sini kullanarak e-postaları okuyabilir veya YouTube API'sini kullanarak video arayabilir ve oynatabilirsiniz. Google bu sırada bazı çerezler tutabilir.

Google Static: Google tarafından sunulan entegre bir hizmeti ve bu hizmeti kullanırken kullanıcıyı tanımlamak veya hizmetin işlevselliğini sağlamak için kullanılan bir çerezdir. Örneğin, web sitesi Google Haritalar'ı gösteriyorsa ve statik harita görüntüleri kullanıyorsa, "Google Static Maps API" adı verilen bir Google hizmetini kullanıyor olabilir. Bu API, statik harita görüntülerini almak için kullanılırken, çerezler genellikle kullanıcı tercihlerini veya önceki etkileşimleri hatırlamak için kullanılabilir. Benzer şekilde, bir web sitesi Google Cloud Storage gibi bir hizmeti kullanarak statik dosyaları (örneğin, resimler, CSS dosyaları, JavaScript dosyaları) barındırıyorsa, "Google Static" çerezi, bu hizmetin sunucularından içerik almak için kullanılabilir. Yani web sitesinin işlevselliğini iyileştirmek, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek veya hizmetin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için bu çerez kullanılabilir.

Google Recaptcha: Google tarafından kullanılan ve reCAPTCHA hizmeti ile ilişkilendirilen bir çerezdir. reCAPTCHA, web sitelerindeki spam ve otomatik bot saldırılarını engellemek için kullanılan bir güvenlik hizmetidir. Kullanıcıların insan olup olmadığını doğrulamak için CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) teknolojisini kullanır.

 

Aşağıda ayrıntılı çerez bilgilerine ulaşabilirsiniz:

 

Çerezin İsmi

Çerezin Amacı

Çerez Kategorisi

Çerezin sahibi

Çerez Tipi

Çerezin Saklama Süresi

besa

Oturumun sağlanması amacıyla kullanılır.

Zorunlu/Oturum

www.bes-a.com

Birinci taraf

Göz atma oturumu sona erene kadar

cc_cookie

Çerez tercihlerinin saklanması için kullanılır.

Zorunlu/Oturum

www.bes-a.com

Birinci taraf

Göz atma oturumu sona erene kadar

_gcl_au

Google Ads hizmeti tarafından oluşturulan ve Google Ads dönüşümlerini izlemek için kullanılan bir çerezdir. Bu çerez, web sitesi sahiplerinin Google Ads reklamları aracılığıyla elde ettikleri dönüşümleri takip etmelerini sağlar.

Reklam/Pazarlama

.bes-a.com

Birinci taraf

3 ay

__utma

Ziyaretçi ve oturum bilgilerini izlemek için kullanılır ve kullanıcıların bir web sitesine ilk kez ne zaman geldiğini ve geri döndüğünde ne zaman geldiğini belirlemeye yardımcı olur.

Analitik/Performans

.bes-a.com

Birinci taraf

13 ay

__utmb

Kullanıcı oturumlarını belirlemek ve izlemek için kullanılır. Bu çerez, kullanıcıların bir web sitesinde ne kadar süre kaldığını izlemeye yardımcı olur.

Analitik/Performans

.bes-a.com

Birinci taraf

1 dakika

__utmc

Oturumun ne zaman sona erdiğini belirlemek için kullanılan bir çerezdir.

Analitik/Performans

.bes-a.com

Birinci taraf

Göz atma oturumu sona erdiğinde

__utmt

Belirli bir istek oranını kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Analitik/Performans

.bes-a.com

Üçüncü taraf

 

__utmv

Kullanıcıları özel değişkenlerle izlemek için kullanılan bir çerezdir. Bu çerez, web sitesi sahiplerinin kullanıcı segmentlerini daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmelerine olanak tanır.

Analitik/Performans

.bes-a.com

Birinci taraf

 

_GRECAPTCHA

Google tarafından kullanılan ve reCAPTCHA hizmeti ile ilişkilendirilen bir çerezdir. reCAPTCHA, web sitelerindeki spam ve otomatik bot saldırılarını engellemek için kullanılan bir güvenlik hizmetidir. Kullanıcıların insan olup olmadığını doğrulamak için CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) teknolojisini kullanır.

İşlevsel/Güvenlik

Google

Üçüncü taraf

6 ay

1P_JAR

1P_JAR çerezi reklam dağıtımını veya yeniden hedeflemeyi sağlar. Google'ın hizmetlerini kullanırken kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılır. Bu çerez, web sitesindeki reklamları daha etkili hale getirmek, reklamların kişiselleştirilmiş içeriğini sağlamak ve reklam verenlere daha doğru ve uygun reklamlar sunmak için kullanılır.

Reklam/pazarlama

Google

Üçüncü taraf

1 ay

NID

Google hizmetlerini kullanan çoğu kişinin tarayıcısında çerez tercihlerine bağlı olarak "NID" veya "_Secure-ENID" çerezi bulunur. Bu çerezler, tercihlerinizi ve diğer bilgileri hatırlamak için kullanılır. Örneğin, dil tercihiniz, arama sonuçları sayfasında kaç tane sonuç görüntülenmesini istediğiniz (ör. 10 veya 20) ve Google'ın Güvenli Arama filtresinin açık olmasını isteyip istemediğiniz bu çerezler sayesinde hatırlanır.

"NID" çerezi ayrıca , oturumu kapalı kullanıcılara Google hizmetlerinde Google reklamlarını göstermek için kullanılır.

İşlevsel/Kişileştirme

Reklam/pazarlama

Google

Üçüncü taraf

6 ay

AEC

AEC çerezi, spam, sahtekarlık ve kötüye kullanımı tespit ederek reklam verenlerden sahte veya başka bir şekilde geçersiz gösterimler ya da reklamlarla etkileşimler nedeniyle hatalı ödeme alınmamasını ve YouTube İş Ortağı Programı'ndaki YouTube içerik üreticilerine adil ödeme yapılmasını sağlamak için kullanılır.

İşlevsel

Google

Üçüncü taraf

6 ay

OGP / OGPC

Kullanıcıların Google hizmetleriyle etkileşimlerini izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kullanılan bir çerezdir. Kullanıcı tercihlerini saklamak, oturumları yönetmek ve reklamları kişiselleştirmek gibi işlevleri yerine getirir.

İşlevsel/Kişileştirme

Reklam/Pazarlama

Google

Üçüncü taraf

1 ay

SOCS

Google tarafından kullanılan bir çerezdir ve genellikle kullanıcıların gizlilik ve veri paylaşımı tercihlerini yönetmek için kullanılır. Bu çerez, kullanıcıların çerez izinleri ve tercihleri hakkında bilgi depolar.

İşlevsel/Kişiselleştirme

Google

Üçüncü taraf

Göz atma oturumu sona erdiğinde

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube tarafından kullanılan bir çerezdir ve genellikle video oynatma performansını izlemek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılır. Aramanızla daha alakalı sonuçlar ve öneriler, özelleştirilmiş YouTube ana sayfası ve ilgi alanlarınıza uyan reklamlar gibi öğeler kişiselleştirilmiş içerik ve özelliklerdir. Örneğin "VISITOR_INFO1_LIVE" çerezi, geçmiş görüntülemelere ve aramalara dayalı olarak YouTube'da kişiselleştirilmiş önerileri etkinleştirebilir.

İşlevsel/Kişileştirme

.youtube.com

Üçüncü taraf

6 ay

VISITOR_PRIVACY_METADATA

ziyaretçilerin gizlilik tercihlerini belirlemek ve onların kişisel verilerini nasıl işlediğini kontrol etmek için kullanılır.

İşlevsel/Kişileştirme

.youtube.com

Üçüncü taraf

6 ay

YSC

YouTube tarafından kullanılan ve video oturumlarını izlemek için kullanılan bir çerezdir. Bu çerez, YouTube videolarını içeren sayfalarda yer alır ve video oturumlarının takibi için kullanılır.

İşlevsel

.youtube.com

Üçüncü taraf

Göz atma oturumu sona erdiğinde

 

 

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Çengeldere Mh. Çengeldere cd No:105 K:2 Çavuşbaşı Beykoz/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilmektedir.

 

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan {-} ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Safari

https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/