TR EN

Elektronik Balastlar

Soru 1: Filtreli analog balast ile filtreli dijital balast arasındaki farklar nelerdir?
Dijital balastın analog balasta göre ısınması daha azdır ve mosfet ile tasarımı söz konusudur. Analog balastta ise transistörlü tasarım mevcuttur. Aynı zamanda dijital balastta floresan lamba koruma özelliği vardır.

 
Soru 2: Filtreli elektronik balast ile filtresiz elektronik balast arasındaki fark nedir?
Şebekeden çekilen akımdaki toplam harmonik bozulmayı (THD’yi) önlemek ve filtrelemek için filtreli elektronik balastlarda bu yapı mevcuttur. Diğerinde mevcut değildir.

 
Soru 3: Sıcak ateşleme (warm-start) ve soğuk ateşleme (cold-start) nedir? Bu tekniklerden hangisi ürünlerinizde kullanılmaktadır?
Sıcak ateşlemede (warm-start) lambanın katotları doğru sıcaklıkta ön ısıtmaya alınarak lambanın ateşlenmesi optimize edilir. Bu durum lambanın ömrünü uzatır. Soğuk ateşlemede (cold-start) ise lamba katotları ön ısıtmaya alınmadan ateşlenir ve bu da katotların emisyon malzemesinin çabuk tüketilmesine neden olur. Ürünlerimizde sıcak ateşleme kullanılmaktadır.

 
Soru 4: Elektronik balastlarda güç faktörü ve balast lümen faktörü ne anlam ifade etmektedir?
Güç faktörü şebekeden çekilen toplam gücün aktif güce yakın olmasını tanımlayan faktördür. 1’e ne kadar yakın veya eşit olursa o kadar iyi anlam ifade eder. Böylece şebekeden çekilen sanal güç azaltılmış olur. Elektronik balastlarda bu değer 0.95 civarındadır ve güç faktörleri iyidir. Balast lümen faktörü ise bir lambanın özel üretilen bir balastla çalışırken yaydığı ışık şiddetinin, referans balastla çalışırken yaydığı ışık şiddetine oranıdır.
 
Soru 5: Aktif ve pasif PFC (Güç Faktörü Düzeltme) ne demektir?
Aktif PFC’de güç faktörü 1’e yaklaşırken, pasif PFC’de belli bir oranda ve sınırlı bir değerde güç faktörü düzeltilir.


Soru 6: Ürünler üzerindeki EEI=A2 ifadesi ne demektir?
Bu ifade elektronik balastın enerji verimlilik sınıfını belirtmektedir. A1 kodu elektronik balastın dim edilebilir olduğunu, A2 kodu filtreli elektronik balastları ve A3 kodu da filtresiz elektronik balastları ifade eder.