TR EN

Acil Aydınlatma Armatürleri

Soru 1: Acil Aydınlatma Armatürleri nedir? Şebeke bağlantısı nasıl yapılır?

Acil Aydınlatma Armatürleri normal kullanım özelliklerinin yanı sıra enerji kesilmesi halinde sahip olduğu Acil Aydınlatma Kiti ile aydınlatmaya devam eden armatürdür. Şebeke bağlantısı yapılırken “Anahtarlanan Faz” ve “Nötr” dışında Acil Aydınlatma Kiti beslemesi için “Direkt Faz” hattının bulunması gerekir. Bu hat arıza ve test durumları dışında hiçbir şekilde kesilmemelidir. Acil Aydınlatma Armatürleri test edilmesi gerektiğinde diğer armatürleri etkilememesi için besleme hattı panoda farklı bir sigorta ile ayrılmalıdır.

 

Soru 2: Acil Aydınlatma Armatürüme bağlı anahtarı kapattığımda bir ya da iki lamba yanmaya devam ediyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?

Acil Aydınlatma Armatürünüzün içerisinde bulunan Acil Aydınlatma Kitinin (EML.U) faz ucunu anahtarlamış olabilirsiniz. Bu uç direk fazdan beslenmelidir. Siz bu ucun enerjisini kestiğinizde Acil Aydınlatma Kiti ortamda elektrik kesintisi olduğunu düşünerek lambayı yakmaya devam eder. Elektronik Balastın anahtar fazından, Acil Aydınlatma Kit devresinin ise direkt hat üzerinden beslendiği kontrol edilmelidir.

 

Soru 3: Acil Aydınlatma Armatürümdeki “Anahtar Fazı” ile “Direkt Faz” uçlarını farklı fazlardan besleyebilir miyim? Bu şekilde yapacağım bir uygulama devreye ya da floresanlara zarar verir mi?

Beş A Acil Aydınlatma Kitleri 2-Röleli olarak tasarlandığı için bu şekilde kullanımlarda devre ya da floresan ampuller zarar görmez. Fakat bu kullanımın şöyle bir dezavantajı olabilmektedir. Fazlardan birinin özellikle Elektronik Balastı besleyen fazın kesilmesi ve Acil Aydınlatma Kitinin fazının devam etmesi durumunda; Elektronik Balasta enerji gelmediğinden ampuller sönecek, Acil Aydınlatma Kitinde enerji olduğundan acile geçmeyecektir. Dolayısıyla Acil Aydınlatma Armatürü görevini yerine getiremeyecektir. Bu durumla karşılaşılması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda Armatür içerisindeki Balast ve Kitin aynı faz üzerinden beslenmesini tavsiye etmekteyiz.

 

Soru 4: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken lambalar yanmıyor, enerjiyi kestiğimde lambalardan biri acile geçerek yanıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?

Enerji varken lambalar yanmıyor ve kesildiğinde yanıyor ise Armatür içerisindeki Acil Aydınlatma Kiti çalışıyor demektir. Bu durumda armatür içerisinde bulunan Elektronik Balasta enerji gelip gelmediği, balastın ya da lambalardan herhangi birinin arızalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Balasta enerji geliyor, balast ve lambalar çalışır durumda ise bağlantı şeması ve özellikle soketlerdeki kablo girişlerinde temassızlık olup olmadığı dikkatlice kontrol edilmelidir. Acil Aydınlatma Kiti kendisine bağlı lambanın sadece karşılıklı iki ucunun temas etmesi halinde lambayı yakabilmekteyken, Elektronik balastlarda lambalardan herhangi bir ucun temas etmemesi halinde hiçbir lamba yanmamaktadır.

 


Soru 5: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken lambalar yanıyor, enerjiyi kestiğimde lambalardan hiçbiri acile geçmiyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?

Enerji varken lambaların tamamı yanıyor ve kesildiğinde hiçbiri yanmıyor ise Acil Aydınlatma Kitine bağlı batarya kontrol edilmelidir. Öncelikle batarya yı Acil Aydınlatma Kitine bağlayan sokette temassızlık olup olmadığı kontrol edilmeli ve sonra enerji kesintisinin olmadığından emin olunarak batarya minimum 24 saat süreyle şarjda bırakılmalıdır. Bu süre sonunda yapılacak kontrolde aynı durum tekrar ederse batarya çalışan farklı bir armatürde ikinci kez şarjda bırakılarak problemin bataryadan mı yoksa Acil Aydınlatma Kitinden mi kaynaklandığı tespit edilebilir. Buradan çıkacak olumsuz sonuç bataryanın ömrünü doldurduğunu, olumlu sonuç ise problemin Acil Aydınlatma Kitinin şarj devresinde bir arıza olduğunu gösterir.

 

Soru 6: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken ya da kestiğimde hiçbir lamba yanmıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?

Bu durumda öncelikle armatür içerisinde bulunan Acil Aydınlatma Kiti ve Elektronik Balastın her ikisine de enerjinin geliyor olduğundan emin olunması gerekir. Kite enerji gelmeyip sadece balasta enerji gelmesi halinde lambaların yanmaması normaldir. Lambaların enerji varken yanması için Kit ve Balastın her ikisinde de enerji olmalıdır. Kite enerji gelip gelmediği üzerindeki şarj LEDi ile kontrol edilebilir.

 

Soru 7: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken lambalar yanıyor, enerjiyi kestiğimde bir lamba acilde yanıyor. Fakat ben acilde iki lamba yanmasını istiyorum. Bu mümkün mü?

Öncelikle mevcut kitiniz ile bu mümkün değil. Bu uygulama için 18W a kadarki lambalar için acilde iki lambayı yakan KİT çözümleri mevcut. Daha büyük değerler için ise iki adet KİT kullanabilirsiniz.

 

Soru 8: Acil Aydınlatma Armatürümde enerji varken lambalar yanıyor, enerjiyi kestiğimde bir lamba acilde yanıyor. Fakat kısa sürede tekrar sönüyor. Problem ne olabilir?

Öncelikle bataryayı Acil Aydınlatma Kitine bağlayan sokette temassızlık olup olmadığı kontrol edilmeli ve sonra enerji kesintisinin olmadığından emin olunarak batarya en az 24 saat süreyle şarjda bırakılmalıdır. Bu süre sonunda yapılacak kontrolde aynı durum tekrar ederse batarya çalışan farklı bir armatürde ikinci kez şarjda bırakılarak problemin bataryadan mı yoksa Acil Aydınlatma Kitinden mi kaynaklandığı tespit edilebilir. Buradan çıkacak olumsuz sonuç bataryanın ömrünü doldurduğunu, olumlu sonuç ise problemin Acil Aydınlatma Kitinin şarj devresinde bir arıza olduğunu gösterir.

 

Soru 9: Acil Aydınlatma Armatürüm normal çalışıyor fakat acilde çok sönük yanıyor. Bu normal midir?

 

Acil Aydınlatma Standardına göre Acil Durumdaki ışık seviyesi normal durumdakinin %10 undan daha yüksek olmalıdır. Eğer acil durum ışık seviyenizin bu orandan daha düşük olduğunu düşünüyorsanız sırası ile bağlantı şemanızı, kullandığınız acil aydınlatma kiti için önerilen batarya değerini ve ampul/ampulleri kontrol ediniz.